Pricing table

Home Pricing table

E-SILVER

Giao diện theo mẫu trong kho giao diện

   • TÀI NGUYÊN HOSTING
   • 1 GB dung lượng 
   • 50 GB băng thông 
   • 3 tên miền chính 
   • Tích hợp SSL 
   • Không bàn giao Code

  • HỖ TRỢ
  • Làm 2 slide ảnh 
  • Nhập thông tin cơ bản
  • 20 đơn vị nhập liệu lần đầu  
  • Hỗ trợ đổi màu chủ đạo miễn phí 
  • Hỗ trợ đổi mẫu thiết kế miễn phí 
  • Tối ưu hình ảnh trên website
  • Cung cấp tài liệu hướng dẫn 
  • Hỗ trợ qua Email + Hotline + Teamview + Zalo... 
  • Ẩn logo TimoMedia 

  • QUẢN TRỊ SẢN PHẨM
  • CMS quản trị sản phẩm 
  • Sửa nhanh sản phẩm 
  • Công cụ quản lý đơn hàng 
  • Công cụ quản lý khách hàng 
  • Tùy chọn cho sản phẩm 
  • Thuộc tính cho sản phẩm   
  • THANH TOÁN / VẬN CHUYỂN
  • Quản lý các phương thức vận chuyển 
  • Quản lý các phương thức thanh toán 
  • Hỗ trợ cài cổng thanh toán online 
  • Hỗ trợ cài cổng giao nhận online 
  • SEO
  • URL Thân thiện 
  • Thẻ meta chung cho website 
  • Thẻ meta cho từng sản phẩm 
  • Thẻ tags cho từng sản phẩm 
  • QUẢN TRỊ GIAO DIỆN
  • Giao diện tuỳ chỉnh bố cục 
  • Các chức năng cơ bản 
  • Hiển thị tốt trên tất cả thiết bị 
  • QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN
  • Quản lý nhiều tài khoản quản trị 
  • MARKETING
  • Mã giảm giá 
  • Liên kết tiếp thị 
  • Tích hợp MailChimp 

3.000.000

Popular

E-GOLD

Giao diện theo mẫu trong kho giao diện & tùy chỉnh

  • TÀI NGUYÊN
  • 10 GB dung lượng 
  • 100 GB băng thông 
  • Không giới hạn tên miền chính 
  • Tích hợp SSL 
  • 2000 sản phẩm tối đa 
  • Tốc độ hiển thị website dưới 3 giây 
  • HỖ TRỢ
  • Miễn phí trang Đang Xây Dựng 
  • Nhập thông tin cơ bản
  • 80 đơn vị nhập liệu lần đầu 
  • 5 banner thiết kế lần đầu 
  • Hỗ trợ đổi màu chủ đạo miễn phí 
  • Hỗ trợ đổi mẫu thiết kế miễn phí 
  • Tối ưu hình ảnh trên website
  • Cung cấp tài liệu hướng dẫn 
  • Hỗ trợ qua Email + Hotline 
  • Hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng CHILI 
  • Ẩn logo CHILI 
  • QUẢN TRỊ SẢN PHẨM
  • CMS quản trị sản phẩm 
  • Sửa nhanh sản phẩm 
  • Công cụ quản lý đơn hàng 
  • Công cụ quản lý khách hàng 
  • Tùy chọn cho sản phẩm 
  • Thuộc tính cho sản phẩm 
  • Báo cáo / nhật ký hoạt động 
  • Xuất dữ liệu ra Excel 
  • THANH TOÁN / VẬN CHUYỂN
  • Quản lý các phương thức vận chuyển 
  • Quản lý các phương thức thanh toán 
  • Hỗ trợ cài cổng thanh toán online 
  • Hỗ trợ cài cổng giao nhận online 
  • SEO
  • URL Thân thiện 
  • Thẻ meta chung cho website 
  • Thẻ meta cho từng sản phẩm 
  • Thẻ tags cho từng sản phẩm 
  • QUẢN TRỊ GIAO DIỆN
  • Giao diện tuỳ chỉnh bố cục 
  • Các chức năng cơ bản 
  • Hiển thị tốt trên tất cả thiết bị 
  • QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN
  • Quản lý nhiều tài khoản quản trị 
  • MARKETING
  • Mã giảm giá 
  • Liên kết tiếp thị 
  • Tích hợp MailChimp 

4.800.000

E-DIAMOND

Giao diện theo yêu cầu khách gửi

  • TÀI NGUYÊN
  • 50 GB dung lượng 
  • 500 GB băng thông 
  • Không giới hạn tên miền chính 
  • Tích hợp SSL 
  • 6000 sản phẩm tối đa 
  • Tốc độ hiển thị website dưới 3 giây 
  • HỖ TRỢ
  • Miễn phí trang Đang Xây Dựng 
  • Nhập thông tin cơ bản
  • 200 đơn vị nhập liệu lần đầu 
  • 9 banner thiết kế lần đầu 
  • Hỗ trợ đổi màu chủ đạo miễn phí 
  • Hỗ trợ đổi mẫu thiết kế miễn phí 
  • Tối ưu hình ảnh trên website
  • Cung cấp tài liệu hướng dẫn 
  • Hỗ trợ qua Email + Hotline 
  • 3 lần hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng CHILI 
  • Ẩn logo CHILI 
  • QUẢN TRỊ SẢN PHẨM
  • CMS quản trị sản phẩm 
  • Sửa nhanh sản phẩm 
  • Công cụ quản lý đơn hàng 
  • Công cụ quản lý khách hàng 
  • Tùy chọn cho sản phẩm 
  • Thuộc tính cho sản phẩm 
  • Báo cáo / nhật ký hoạt động 
  • Xuất dữ liệu ra Excel 
  • THANH TOÁN / VẬN CHUYỂN
  • Quản lý các phương thức vận chuyển 
  • Quản lý các phương thức thanh toán 
  • Hỗ trợ cài cổng thanh toán online 
  • Hỗ trợ cài cổng giao nhận online 
  • SEO
  • URL Thân thiện 
  • Thẻ meta chung cho website 
  • Thẻ meta cho từng sản phẩm 
  • Thẻ tags cho từng sản phẩm 
  • QUẢN TRỊ GIAO DIỆN
  • Giao diện tuỳ chỉnh bố cục 
  • Các chức năng cơ bản 
  • Hiển thị tốt trên tất cả thiết bị 
  • QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN
  • Quản lý nhiều tài khoản quản trị 
  • MARKETING
  • Mã giảm giá 
  • Liên kết tiếp thị 
  • Tích hợp MailChimp 

7.500.000

VIP

Giao diện độc quyền. Cắt layout riêng từng trang PTS >> Chuyển hóa thành code

 • 10 Key Words Optimized
 • 3 Top 10 Ranking Guarantee
 • Web site Analysis

Liên hệ