Địa chỉ:235 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh

Hotline: 0909 390 187 – 0909 386 599

Email: tuvan@thammynella.vn

website:Thammynella.vn